มาแล้วภาพตัวอย่าง-Cooper-EV-รถยนต์ไฟฟ้าจาก-Mini-ที่จะมาในปีหน้า